Redan 1905 bildades Tranås Industri och Hantverksförening och 1916 anordnade föreningen sin första hantverksmässa och detta ledde fram till föreningens största projekt genom tiderna Tranåsutställningen 1930. Ett gigantisk projekt som var förlagt till Ekmarkspark och delvis där Folkets Park nu ligger. Man hade över 100 utställare och sammanlagt besöktes mässan av hela

130 000 personer. Otroligt men sant.

Även om namnet  idag är något moderniserat till Tranås Hantverks och Småföretagarförening lever  föreningens tidiga målsättning fortfarande kvar mer nödvändig  än någonsin. Nämligen att att synliggöra de små företagen.

 

VI STARTADE REDAN 1905 !

STYRELSEN 2017-2018

VERKLIGHETEN 2017

ORDFÖRANDE

Jan G. Franzén

 

LEDAMÖTER

Tommy Heiman

Per Strömberg

Anders Thorblad

Richard Törnbom

 

ADRESS:

Tranås Hantverks och

Småföretagarförening

c/o Jan G. Franzén

Skördegatan 7

57338 TRANÅS

mail: ordf@tranashantverk.se

Tel. 070 5312935

Faktum är att 99,4 procent av alla privata företag i Sverige är små, det vill säga, har mindre än 50 anställda. Sveriges företagarstruktur domineras alltså kraftigt av små företag.

 

Majoriteten, ungefär 75 procent, av våra företag är faktiskt företag helt utan anställda. Skulle dessa företag bara anställa en enda medarbetare var skulle i teorin över en halv miljon nya jobb kunna skapas på svensk arbetsmarknad. Det finns med andra ord stora möjligheter för jobbtillväxt på den svenska arbetsmarknaden genom de små företagen.

(källa ekonomifakta)

 

Den dåliga insikten i detta från våra rikspolitiker, de enda som skulle kunna förändra den här situationen, är beklaglig.  Man borde förstå att en ekonomisk lättnad för småföretagen snabbt kan leda till flera anställda och större skatteintäkter och samtidigt minska utgifterna för staten och kommunerna för bidrag till arbetslösa.

 

Den sammanlagda utgiftskakan av lönebikostnader, förhandlade förmåner, och till företagen överskjutet ekonomiskt ansvar för den anställde vid sjukdom och rehabilitering  får negativa effekter när det gäller att anställa i de små företagen.

 

Därför är det viktigt att vi småföretagare syns och vågar synas. Talar om att vi finns och vågar ställa krav. Inte vara anonyma utan låter oss höras i debatten. Att vara medlem i Tranås Hantverks och Småföretagarförening  kan i alla fall vara en början.

 

 

Jan G. Franzén

Ordförande i Tranås Hantverks och Småföretagarförening.

VI INGÅR I FÖLJANDE ORGANISATIONER: